EGZAMIN

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Zadania na placu manewrowym

 • Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiadających bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego losuje czynności, które musisz zaprezentować. W pierwszej kolejności możesz wylosować sprawdzenie:

 • poziomu oleju w silniku
 • poziomu płynu chłodzącego
 • poziomu płynu hamulcowego
 • działania sygnału dźwiękowego

(WAŻNE: Wszystkie płyny sprawdzamy, gdy motocykl stoi w pionie na płaskiej powierzchni. Poziom oleju w silniku sprawdzamy, gdy motocykl jest wystudzony, a poziom płynu chłodzącego na zupełnie zimnym silniku.)

Następnie możesz wylosować sprawdzenie:

 • działania świateł pozycyjnych
 • działania świateł mijania
 • działania świateł drogowych
 • działania świateł hamowania STOP
 • działania świateł kierunkowskazów
 • działania świateł awaryjnych
 • działania podświetlenia tablicy rejestracyjnej

Na wykonanie czynności masz nie więcej niż 5 minut. Powinieneś co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Poza tym musisz sprawdzić stan i naciąg łańcucha napędowego (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).

Następnie musisz wprowadzić motocykl w stanowisko w kształcie litery T i postawić na nóżce bocznej. Wprowadzanie motocykla nie jest oceniane, można wprowadzić motocykl przez linie ciągłe wyznaczające stanowisko. Właściwe ustawienie motocykla ułatwia późniejsze wyprowadzenie go.

Kolejna część zadania to:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko (ale chodzić po liniach można),
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Po wykonaniu tej części musisz przygotować się do jazdy. Załóż kamizelkę odblaskową, kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie. Wsiądź na motocykl i ustaw lusterka tak, abyś w wewnętrznej części lusterka widział/a łokieć lub bark, a za nim obszar przestrzeni za pojazdem. Jeżeli w motocyklu, na którym zdajesz egzamin, światła nie włączają się automatycznie, włącz światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym.

 • Zadanie nr 2

5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się, najeżdżania na linie, potrącania pachołków.

Teatralnie rozejrzyj się w prawo i lewo (wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, nie ważne, że znajdujesz się na zamkniętym obiekcie ) i wykonaj 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

          Zadanie nr 3

 Slalom wolny – wykonaj 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami. Pamiętaj o upewnianiu się o możliwości skręcenia!

 • Zadanie nr 4

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Ruszasz z hamulca, z którego Ci wygodnie. Przy ruszaniu motocykl nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Pamiętaj, by nie podpierać się nogami po ruszeniu.

 • Zadanie nr 5

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

Upewnij się o możliwości jazdy: wyklucz prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, oceń sytuację wokół pojazdu. Wykonaj przejazd pomiędzy 3 pachołkami. Średnia prędkość jednego z dwóch przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu. Podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków.

 • Zadanie nr 6

Ominięcie przeszkody

Upewnij się o możliwości jazdy: wyklucz prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, oceń sytuację wokół pojazdu. Wykonaj 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Prędkość najazdu mierzona w bramce wjazdowej nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę omijaj raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo. Podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków.

 • Zadanie nr 7 (może być wykonane na placu lub na mieście)

Hamowanie precyzyjne.

Upewnij się o możliwości jazdy: wyklucz prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, oceń sytuację wokół pojazdu. Rozpędź motocykl na 2 lub 3 biegu do prędkości 50 km/h i zatrzymaj się w miejscu wskazanym przez egzaminatora.

 • Zadanie nr 8 (może być wykonane na placu lub na mieście)

Hamowanie awaryjne.

Upewnij się o możliwości jazdy: wyklucz prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, oceń sytuację wokół pojazdu. Rozpędź motocykl na 2 lub 3 biegu do prędkości 50 km/h i zatrzymaj się na sygnał egzaminatora, używając dwóch hamulców.

Jazda na mieście

Uwaga! Ostatnia osoba, która prawidłowo wykonała zadania egzaminacyjne na placu manewrowym, jako pierwsza wyjeżdża na miasto. Pamiętaj, żeby przed wyjazdem na miasto ponownie ustawić lusterka.

Egzamin praktyczny z jazdy po mieście trwa od 25 do 40 minut. Czas trwania egzaminu zależy od wykonania wszystkich zadań przewidzianych ustawą.

 

Zadania obowiązkowe wykonywane podczas jazdy w ruchu drogowym:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi

 • różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4. Przejazd przez skrzyżowania

 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 •  z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

6. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

7. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

8. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

9. Wykonanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

10. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (jeżeli nie zostało wykonane na placu manewrowym).