KURSY

KURSY PRAWA JAZDY

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp. 

2) fotografia do prawa jazdy

3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

Co to jest PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)?

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Maksymalny czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. Po otrzymaniu profilu kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.)

4) szkolenie

a) część teoretyczna ( 3 opcje do wyboru opisane poniżej )

  • Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz skorzystać z e-learningowego systemu wykładów. System ten umożliwia opanowanie potrzebnej wiedzy teoretycznej w odpowiednim dla każdego tempie i czasie. Od momentu otrzymania loginu i hasła do portalu będziesz miał 3 miesiące na zapoznanie się z całym materiałem. Jedynymi obowiązkowymi zajęciami w formie wykładów będą zajęcia z pierwszej pomocy, które odbywać się będą w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 18:00-21:45 w sali wykładowej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127.
  • Jeśli masz jeszcze mniej czasu i masz już PKK, możesz sam nauczyć się przepisów ruchu drogowego i zdać część teoretyczną egzaminu państwowego. Później musisz zaliczyć wykład z pierwszej pomocy, po czym możesz odbyć szkolenie praktyczne.
  • Oczywiście możesz przejść szkolenie teoretyczne prowadzone w formie tradycyjnych wykładów w sali wykładowej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127.

b) Część praktyczna rozpoczyna się po zakończeniu części teoretycznej. Aby poznać program szkolenia, kliknij na wybraną kategorię prawa jazdy.

Po przejściu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego ośrodek zaktualizuje Twój PKK, żebyś mógł zapisać się na egzamin państwowy.

5) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu. Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A1 lub A2, musisz okazać je egzaminatorowi przed egzaminem. Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego WORD zaktualizuje Twój PKK.

6) odbiór prawa jazdy

Po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu Wydział Komunikacji wyda Ci prawo jazdy.